Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Toạ Thiền Chỉ Quán P...
351
2. Toạ Thiền Chỉ Quán P...
348
3. Toạ Thiền Chỉ Quán P...
302
4. Toạ Thiền Chỉ Quán P...
366
5. Toạ Thiền Chỉ Quán P...
328
6. Toạ Thiền Chỉ Quán P...
320
7. Toạ Thiền Chỉ Quán P...
316
8. Toạ Thiền Chỉ Quán P...
328
9. Toạ Thiền Chỉ Quán P...
298
10. Toạ Thiền Chỉ Quán P...
323
11. Toạ Thiền Chỉ Quán P...
327
12. Toạ Thiền Chỉ Quán P...
295
13. Toạ Thiền Chỉ Quán P...
313
14. Toạ Thiền Chỉ Quán P...
349
Thuộc album: Toạ Thiền Chỉ Quán
1378 lượt nghe 4564 lượt tải