Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Giảng sư: ĐĐ Thích Thiện Thuận
860 lượt tải 14653 lượt xem

Mới cập nhật

Xem nhiều nhất