Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

GIEO VÀ GẶT TUYỆT HAY - THẦY THÍCH THIỆN THUẬN

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

11958 xem

Bát Chánh Đạo-Con Đường Giác Ngộ (The Noble Eightfold Path-The Path To Enlightenment) - Thích PTiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

10967 xem

Bảy Pháp Thành Tựu Giác Ngộ (The Seven Factors Of Enlightenment) - Thầy Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

12046 xem

Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn (The Kindness Is Smeared) - English Sub - Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

11584 xem

Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình - Thầy Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

2130 xem

Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người - Thầy Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

1924 xem

Đạo Phật Có Phải Là Tôn Giáo Không? - Thầy Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

2087 xem

Bước Đầu Học Phật - Thầy Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

1987 xem

Tại Sao Bạn Nghèo - ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

1959 xem

Đừng Gieo Rắc Hận Thù - ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

2262 xem