Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
TIN TỨC / Phật Giáo Trong Nước

TP.HCM: KHAI GIẢNG LỚP HOẰNG LUẬT KHÓA II

Cập nhật: 17-02-2017 08:51:06

TP.HCM: KHAI GIẢNG LỚP HOẰNG LUẬT KHÓA II

Xem chi tiết

NI GIỚI SẼ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG LUẬT “CÁC PHÁP YẾT-MA”

Cập nhật: 17-02-2017 08:37:57

NI GIỚI SẼ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG LUẬT “CÁC PHÁP YẾT-MA”

Xem chi tiết

ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO TRONG CÁCH ĐÓN TẾT CỦA NGƯỜI VIỆT

Cập nhật: 27-01-2017 00:42:37

ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO TRONG CÁCH ĐÓN TẾT CỦA NGƯỜI VIỆT

Xem chi tiết

BAN HOẰNG PHÁP T.Ư HỌP MẶT VÀ TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2016

Cập nhật: 18-01-2017 10:10:17

BAN HOẰNG PHÁP T.Ư HỌP MẶT VÀ TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2016

Xem chi tiết

GIẢNG SƯ ĐOÀN HỌP LẦN THỨ NHẤT 2017

Cập nhật: 18-01-2017 08:31:48

HỌP GIẢNG SƯ ĐOÀN LẦN THỨ NHẤT 2017

Xem chi tiết

THÊM 4 BẢO VẬT QUỐC GIA GẮN VỚI PHẬT GIÁO

Cập nhật: 28-12-2016 08:50:06

THÊM 4 BẢO VẬT QUỐC GIA GẮN VỚI PHẬT GIÁO

Xem chi tiết

KHOÁ TU MỘT NGÀY THIỀN VIỆN TUỆ QUANG

Cập nhật: 20-12-2016 09:23:30

KHOÁ TU MỘT NGÀY THIỀN VIỆN TUỆ QUANG

Xem chi tiết

KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY RỰC RỠ MẠCH SỐNG CỦA ĐẠO PHÁP

Cập nhật: 09-12-2016 08:59:26

KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY RỰC RỠ MẠCH SỐNG CỦA ĐẠO PHÁP

Xem chi tiết

TƯGH CÁO PHÓ VỀ LỄ TANG TRƯỞNG LÃO HT.THÍCH THIỆN BÌNH

Cập nhật: 18-11-2016 13:23:41

TƯGH CÁO PHÓ VỀ LỄ TANG TRƯỞNG LÃO HT.THÍCH THIỆN BÌNH

Xem chi tiết

THÔNG TIN ĐẶC BIỆT: HT.THÍCH CHƠN THIỆN VIÊN TỊCH

Cập nhật: 13-11-2016 08:51:11

THÔNG TIN ĐẶC BIỆT: HT.THÍCH CHƠN THIỆN VIÊN TỊCH

Xem chi tiết

HÀ NỘI: TRỌNG THỂ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN

Cập nhật: 08-11-2016 08:59:28

HÀ NỘI: TRỌNG THỂ KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN

Xem chi tiết

TP.HCM: TRỌNG THỂ LỄ MIT-TINH KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP GHPGVN

Cập nhật: 07-11-2016 09:00:29

TP.HCM: Trọng thể lễ mit-tinh kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN

Xem chi tiết

DẤU ẤN CỦA CHƯ TÔN ĐỨC CHỦ TỊCH HĐTS QUA CÁC THỜI KỲ

Cập nhật: 04-10-2016 08:23:05

DẤU ẤN CỦA CHƯ TÔN ĐỨC CHỦ TỊCH HĐTS QUA CÁC THỜI KỲ

Xem chi tiết

SỰ KIỆN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ 2.000 NĂM PHẬT GIÁO VN

Cập nhật: 04-10-2016 08:11:32

SỰ KIỆN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ 2.000 NĂM PHẬT GIÁO VN

Xem chi tiết

TÍNH CÁCH KẾ THỪA CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Cập nhật: 25-09-2016 09:27:00

TÍNH CÁCH KẾ THỪA CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Xem chi tiết
Sự kiện sắp tới
Video Nổi bật
Nghe nhạc phật
Thống kê

Tổng lượng truy cập : 845.378 Truy cập

Đang trực tuyến : 2 Phật tử

Tổng số thành viên : 2 Thành viên

Tổng số video : 377 Video

Tổng số audio : 384 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 1.946.118 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 48.454 Lượt nghe

Tổng số lượt tải nhạc : 99.949 Lượt tải

Tổng số lượt tải video : 98.190 Lượt tải