Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

          TỈNH VĨNH LONG                                                                            Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

 TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC                                                     ---------------------------------------------

           ------------------------                                                                             Vĩnh Long, ngày 08 tháng 01 năm 2024                             

             Số 01/ TB-TCPH

THÔNG BÁO

V/V Chiêu sinh khóa X( 2024-2027) Trung cấp Phật học Vĩnh Long

Căn cứ công văn số: 502/TGCP-PG ngày 29/04/2021 của Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận về việc “ Thay đổi quy chế tổ chức hoạt động và kế hoạch tuyển sinh Trường Trung Cấp Phật Học Vĩnh Long”.

 Căn cứ nội dung “ Quy chế tổ chức hoạt động và kế hoạch tuyển sinh Trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Vĩnh Long”. Nay, Trường Trung Cấp Phật Học tỉnh Vĩnh Long sắp kết thúc khóa IX (2021- 2024) và chuẩn bị khai giảng khóa X (2024-2027).

Ban Giám Hiệu Trường Trung Cấp Phật Học Vĩnh Long thông báo chiêu sinh khóa X (2024-2027) như sau:

  1. Thời gian và chỉ tiêu tuyển sinh:
  1. Thời gian học: 03 năm (2024-2027)

Dự kiến khai giảng vào ngày:   08/05/2024 (01/4/Giáp Thìn)   ( nếu có thay đổi sẽ thông báo sau)

  1. Chi tiêu tuyển sinh: khoảng 150 Tăng Ni sinh2 

         2. Đối tượng tuyển sinh:

Tất cả Tăng Ni có độ tuổi từ 16 đến 45, có đạo hạnh và sức khoẻ tốt, không có bệnh truyền nhiễm. Đã tốt nghiệp Phổ thông cơ sở, bổ túc văn hoá, hoặc tương đương.

          3. Hồ sơ đăng ký theo học bao gồm:

1./ - 02 bản : Đơn xin nhập học. (có xác nhận của Bổn sư hoặc Y chỉ sư).

2./ - 02 bản : Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của Chính quyền địa phương).

3./ - 02 bản sao: Bằng tốt nghiệp Sơ cấp Phật học (thị thực, nếu có).

4./ - 02 bản sao: Giấy chứng điệp thọ giới Sa Di, Sa Di Ni. (thị thực).

5./ - 02 bản sao: Bằng tốt nghiệp Phổ thông Cơ sở, bổ túc văn hoá, hoặc tương đương. (có thị thực).

6./ - 02 bản sao: Căn cước công dân (thị thực).

7./ - 01 bản : Giấy giới thiệu của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh/ thành nơi Tăng Ni sinh đang tu học. (đối với Tăng Ni sinh ngoài tỉnh)

8/. -  01 bản: Giấy giới thiệu của của Ban Trị sự GHPGVN huyện/ thị/ thành nơi Tăng Ni sinh đang tu học. (đối với Tăng Ni sinh trong tỉnh).

9/. -  01 Giấy khám sức khỏe (trong vòng 06 tháng)

10./ - 03 ảnh màu (2x3), phía sau ghi rõ họ tên, pháp danh, ngày, tháng, năm sinh.

          4. Thời gian nhận hồ sơ:     Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày  01 tháng  05 năm 2024.

         5 . Địa điểm phát và nộp hồ sơ :

          Văn phòng Trường Trung Cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long: Thiền viện Sơn Thắng, Số 1/1, đường 14/9,  ấp Thanh Mỹ 1, xã Thanh  Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Điện thoại: 0945196193.

           Hồ sơ có thể tải trên địa chỉ www.hoangphapvinhlong.com

          6. Quyền lợi và Cư trú:

          Tăng Ni sinh theo học khóa X Trường Trung cấp Phật học Vĩnh Long được miễn học phí hoàn toàn và nội trú tại Trường Trung cấp Phật học Vĩnh Long. 

          Nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni sinh theo học tại bổn trường, kính mong Quý Ban hoan hỷ phổ biến thông báo này đến Tăng Ni sinh thẩm tường để sớm chuẩn bị các thủ tục xin nhập học.

          Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc -  Phật sự viên thành./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                        TM. BAN GIÁM HIỆU

 - Ban GD PG TW ( để bc)                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 - BTS PG tỉnh VL, BTS PG các huyện/thị/thành

- Phòng TGTN Vĩnh Long (dể biết)                                                                           Hòa Thượng Thích Phước Tú

- Lưu VP Trường                                                             

 

TẢI HỒ SƠ TẠI ĐÂY

+ ĐƠN XIN NHẬP HỌC 

+ SƠ YẾU LÝ LỊCH 

Tin và ảnh: Super User

Sự kiện sắp tới
Video Nổi bật
Nghe nhạc phật
Thống kê

Tổng lượng truy cập : 820.824 Truy cập

Đang trực tuyến : 4 Phật tử

Tổng số thành viên : 2 Thành viên

Tổng số video : 357 Video

Tổng số audio : 384 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 1.618.958 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 46.943 Lượt nghe

Tổng số lượt tải nhạc : 84.069 Lượt tải

Tổng số lượt tải video : 85.075 Lượt tải