Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Ăn Hiền Ở Lành...
461
2. Bốn Pháp Đạo Đức Căn...
334
3. Con Đường Vào Đạo...
317
4. Chết Đi Về Đâu...
330
5. Chuẩn Bị Tư Lương...
316
6. Để TRở Thành Người P...
310
7. Đức Phật Một Nhà Đại...
324
8. Đường Về Cực Lạc...
313
9. Giá Trị Của Sự Tụng ...
315
10. Giá Trị Tam Bảo...
299
11. Giác Ngộ Lý Vô Thườn...
314
12. Hạnh Nguyện Quán Thế...
321
13. Hạnh Phúc...
432
14. Hiếu Trong Đạo Phật...
308
15. Kinh Khúc Gỗ Trôi Sô...
308
16. Kinh Phước Đức...
340
17. Lỗi Lầm Và Những Phư...
297
18. Lục Đạo Luân Hồi...
317
19. Một Đời Người Một Vì...
314
20. Năm Thân Nói Chuyện ...
318
21. Những Điều Hạnh Phúc...
310
22. Những Nội Quy Ngày T...
297
23. Tại Sao Chúng Ta Khổ...
289
24. Tu Là Nguồn An Lạc H...
316
25. Tu Qua Cách Thức Chă...
307
26. Tứ Trọng Ân...
319
27. Thân Người Khó Được ...
313
28. Thứ tài Sản Không Ba...
320
29. Xuân Di lặc...
323
30. Ý Nghĩa Phật Đản...
443
31. Tu Thiền...
358
32. Năm Đức Tính Của Con...
362
33. Ân Đức Cha Mẹ ...
279
34. Tu Qua Cách Cày Ruộn...
259
35. Tu Qua Cách Cày Ruộn...
252
36. Cạm Bẫy Làm Khổ Ngườ...
256
37. Những Điều Trọng Yếu...
263
38. Hạnh Con Chó Trong Đ...
270
39. Không có gì tồn tại ...
131
40. Tám Pháp Làm Lợi Ích...
40
41. Vì Ai Mà Tạo Tội Thì...
34
Thuộc album: TT Thích Minh Đạo
2404 lượt nghe 12329 lượt tải