Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Ăn Hiền Ở Lành...
589
2. Bốn Pháp Đạo Đức Căn...
460
3. Con Đường Vào Đạo...
441
4. Chết Đi Về Đâu...
463
5. Chuẩn Bị Tư Lương...
443
6. Để TRở Thành Người P...
443
7. Đức Phật Một Nhà Đại...
458
8. Đường Về Cực Lạc...
444
9. Giá Trị Của Sự Tụng ...
449
10. Giá Trị Tam Bảo...
428
11. Giác Ngộ Lý Vô Thườn...
435
12. Hạnh Nguyện Quán Thế...
445
13. Hạnh Phúc...
565
14. Hiếu Trong Đạo Phật...
427
15. Kinh Khúc Gỗ Trôi Sô...
421
16. Kinh Phước Đức...
453
17. Lỗi Lầm Và Những Phư...
408
18. Lục Đạo Luân Hồi...
431
19. Một Đời Người Một Vì...
437
20. Năm Thân Nói Chuyện ...
431
21. Những Điều Hạnh Phúc...
427
22. Những Nội Quy Ngày T...
411
23. Tại Sao Chúng Ta Khổ...
406
24. Tu Là Nguồn An Lạc H...
432
25. Tu Qua Cách Thức Chă...
425
26. Tứ Trọng Ân...
433
27. Thân Người Khó Được ...
429
28. Thứ tài Sản Không Ba...
435
29. Xuân Di lặc...
440
30. Ý Nghĩa Phật Đản...
577
31. Tu Thiền...
472
32. Năm Đức Tính Của Con...
478
33. Ân Đức Cha Mẹ ...
400
34. Tu Qua Cách Cày Ruộn...
381
35. Tu Qua Cách Cày Ruộn...
371
36. Cạm Bẫy Làm Khổ Ngườ...
378
37. Những Điều Trọng Yếu...
386
38. Hạnh Con Chó Trong Đ...
391
39. Không có gì tồn tại ...
253
40. Tám Pháp Làm Lợi Ích...
153
41. Vì Ai Mà Tạo Tội Thì...
137
42. Thính Pháp...
42
43. Tất Cả Việc Của Ngườ...
40
44. Chủ đề: Ba Thứ Không...
36
45. Chủ đề: Bát Đại Nhân...
39
46. 10 Điều Đưa Đến Cõi ...
36
47. Lễ Phật Có 5 Công Đứ...
40
48. Phật Và Thánh Chúng...
36
49. Làm Vợ Có Bốn Cách...
37
50. Nên Bố Thí Nơi Nào...
37
51. Oai Nghi Khất Thực...
33
52. Đức Phật Thích Ca Th...
35
53. Ba Thứ Lửa...
34
54. Biết Ơn Và Đền Ơn...
34
55. Thiện Trí Thức...
33
56. Kinh Phân Biệt...
32
57. Xuân Miên Viễn...
32
58. Ba Phước Nghiệp...
39
59. Đề tài: Khổ Vui...
8
60. Đề tài:Vô Minh...
8
61. Đề tài: Kiêu Mạn...
8
62. Đề tài: Hạnh Phúc Ch...
8
63. Đề tài: Hạnh Phúc Nơ...
8
64. 5 Yếu Tố Hoàn Thiện ...
8
65. Kinh Khúc Gỗ...
18
66. Kinh Đạo Phẩm ...
7
67. Kinh Thí Dụ Lõi Cây...
7
68. Kinh Lậu Tận...
9
Thuộc album: TT Thích Minh Đạo
2828 lượt nghe 17990 lượt tải