Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Ăn Hiền Ở Lành...
514
2. Bốn Pháp Đạo Đức Căn...
387
3. Con Đường Vào Đạo...
367
4. Chết Đi Về Đâu...
383
5. Chuẩn Bị Tư Lương...
371
6. Để TRở Thành Người P...
363
7. Đức Phật Một Nhà Đại...
378
8. Đường Về Cực Lạc...
365
9. Giá Trị Của Sự Tụng ...
369
10. Giá Trị Tam Bảo...
356
11. Giác Ngộ Lý Vô Thườn...
364
12. Hạnh Nguyện Quán Thế...
372
13. Hạnh Phúc...
483
14. Hiếu Trong Đạo Phật...
356
15. Kinh Khúc Gỗ Trôi Sô...
352
16. Kinh Phước Đức...
385
17. Lỗi Lầm Và Những Phư...
339
18. Lục Đạo Luân Hồi...
360
19. Một Đời Người Một Vì...
365
20. Năm Thân Nói Chuyện ...
363
21. Những Điều Hạnh Phúc...
355
22. Những Nội Quy Ngày T...
339
23. Tại Sao Chúng Ta Khổ...
334
24. Tu Là Nguồn An Lạc H...
362
25. Tu Qua Cách Thức Chă...
355
26. Tứ Trọng Ân...
365
27. Thân Người Khó Được ...
359
28. Thứ tài Sản Không Ba...
365
29. Xuân Di lặc...
370
30. Ý Nghĩa Phật Đản...
492
31. Tu Thiền...
405
32. Năm Đức Tính Của Con...
408
33. Ân Đức Cha Mẹ ...
332
34. Tu Qua Cách Cày Ruộn...
310
35. Tu Qua Cách Cày Ruộn...
300
36. Cạm Bẫy Làm Khổ Ngườ...
308
37. Những Điều Trọng Yếu...
317
38. Hạnh Con Chó Trong Đ...
323
39. Không có gì tồn tại ...
181
40. Tám Pháp Làm Lợi Ích...
86
41. Vì Ai Mà Tạo Tội Thì...
75
Thuộc album: TT Thích Minh Đạo
2601 lượt nghe 14333 lượt tải