Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Ăn Hiền Ở Lành...
340
2. Bốn Pháp Đạo Đức Căn...
276
3. Con Đường Vào Đạo...
259
4. Chết Đi Về Đâu...
263
5. Chuẩn Bị Tư Lương...
254
6. Để TRở Thành Người P...
256
7. Đức Phật Một Nhà Đại...
265
8. Đường Về Cực Lạc...
254
9. Giá Trị Của Sự Tụng ...
256
10. Giá Trị Tam Bảo...
245
11. Giác Ngộ Lý Vô Thườn...
264
12. Hạnh Nguyện Quán Thế...
269
13. Hạnh Phúc...
363
14. Hiếu Trong Đạo Phật...
251
15. Kinh Khúc Gỗ Trôi Sô...
253
16. Kinh Phước Đức...
282
17. Lỗi Lầm Và Những Phư...
245
18. Lục Đạo Luân Hồi...
260
19. Một Đời Người Một Vì...
261
20. Năm Thân Nói Chuyện ...
251
21. Những Điều Hạnh Phúc...
254
22. Những Nội Quy Ngày T...
243
23. Tại Sao Chúng Ta Khổ...
232
24. Tu Là Nguồn An Lạc H...
256
25. Tu Qua Cách Thức Chă...
249
26. Tứ Trọng Ân...
261
27. Thân Người Khó Được ...
262
28. Thứ tài Sản Không Ba...
261
29. Xuân Di lặc...
265
30. Ý Nghĩa Phật Đản...
376
31. Tu Thiền...
295
32. Năm Đức Tính Của Con...
296
33. Ân Đức Cha Mẹ ...
220
34. Tu Qua Cách Cày Ruộn...
192
35. Tu Qua Cách Cày Ruộn...
184
36. Cạm Bẫy Làm Khổ Ngườ...
187
37. Những Điều Trọng Yếu...
198
38. Hạnh Con Chó Trong Đ...
194
39. Không có gì tồn tại ...
71
Thuộc album: TT Thích Minh Đạo
2005 lượt nghe 9863 lượt tải