Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Ăn Hiền Ở Lành...
316
2. Bốn Pháp Đạo Đức Căn...
253
3. Con Đường Vào Đạo...
241
4. Chết Đi Về Đâu...
240
5. Chuẩn Bị Tư Lương...
232
6. Để TRở Thành Người P...
236
7. Đức Phật Một Nhà Đại...
238
8. Đường Về Cực Lạc...
227
9. Giá Trị Của Sự Tụng ...
231
10. Giá Trị Tam Bảo...
220
11. Giác Ngộ Lý Vô Thườn...
244
12. Hạnh Nguyện Quán Thế...
250
13. Hạnh Phúc...
338
14. Hiếu Trong Đạo Phật...
230
15. Kinh Khúc Gỗ Trôi Sô...
234
16. Kinh Phước Đức...
259
17. Lỗi Lầm Và Những Phư...
224
18. Lục Đạo Luân Hồi...
236
19. Một Đời Người Một Vì...
241
20. Năm Thân Nói Chuyện ...
229
21. Những Điều Hạnh Phúc...
231
22. Những Nội Quy Ngày T...
223
23. Tại Sao Chúng Ta Khổ...
211
24. Tu Là Nguồn An Lạc H...
236
25. Tu Qua Cách Thức Chă...
228
26. Tứ Trọng Ân...
242
27. Thân Người Khó Được ...
241
28. Thứ tài Sản Không Ba...
242
29. Xuân Di lặc...
246
30. Ý Nghĩa Phật Đản...
349
31. Tu Thiền...
273
32. Năm Đức Tính Của Con...
269
33. Ân Đức Cha Mẹ ...
196
34. Tu Qua Cách Cày Ruộn...
167
35. Tu Qua Cách Cày Ruộn...
161
36. Cạm Bẫy Làm Khổ Ngườ...
165
37. Những Điều Trọng Yếu...
176
38. Hạnh Con Chó Trong Đ...
170
39. Không có gì tồn tại ...
47
Thuộc album: TT Thích Minh Đạo
1790 lượt nghe 8992 lượt tải