Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Ăn Hiền Ở Lành...
321
2. Bốn Pháp Đạo Đức Căn...
256
3. Con Đường Vào Đạo...
243
4. Chết Đi Về Đâu...
245
5. Chuẩn Bị Tư Lương...
235
6. Để TRở Thành Người P...
241
7. Đức Phật Một Nhà Đại...
245
8. Đường Về Cực Lạc...
236
9. Giá Trị Của Sự Tụng ...
235
10. Giá Trị Tam Bảo...
224
11. Giác Ngộ Lý Vô Thườn...
247
12. Hạnh Nguyện Quán Thế...
254
13. Hạnh Phúc...
344
14. Hiếu Trong Đạo Phật...
236
15. Kinh Khúc Gỗ Trôi Sô...
237
16. Kinh Phước Đức...
266
17. Lỗi Lầm Và Những Phư...
231
18. Lục Đạo Luân Hồi...
243
19. Một Đời Người Một Vì...
246
20. Năm Thân Nói Chuyện ...
234
21. Những Điều Hạnh Phúc...
238
22. Những Nội Quy Ngày T...
229
23. Tại Sao Chúng Ta Khổ...
216
24. Tu Là Nguồn An Lạc H...
241
25. Tu Qua Cách Thức Chă...
232
26. Tứ Trọng Ân...
246
27. Thân Người Khó Được ...
245
28. Thứ tài Sản Không Ba...
245
29. Xuân Di lặc...
249
30. Ý Nghĩa Phật Đản...
354
31. Tu Thiền...
278
32. Năm Đức Tính Của Con...
274
33. Ân Đức Cha Mẹ ...
199
34. Tu Qua Cách Cày Ruộn...
171
35. Tu Qua Cách Cày Ruộn...
165
36. Cạm Bẫy Làm Khổ Ngườ...
169
37. Những Điều Trọng Yếu...
180
38. Hạnh Con Chó Trong Đ...
174
39. Không có gì tồn tại ...
53
Thuộc album: TT Thích Minh Đạo
1904 lượt nghe 9177 lượt tải