Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Ăn Hiền Ở Lành...
356
2. Bốn Pháp Đạo Đức Căn...
327
3. Con Đường Vào Đạo...
330
4. Chết Đi Về Đâu...
333
5. Chuẩn Bị Tư Lương...
319
6. Để TRở Thành Người P...
330
7. Đức Phật Một Nhà Đại...
336
8. Đường Về Cực Lạc...
340
9. Giá Trị Của Sự Tụng ...
345
10. Giá Trị Tam Bảo...
338
11. Giác Ngộ Lý Vô Thườn...
338
12. Hạnh Nguyện Quán Thế...
322
13. Hạnh Phúc...
434
14. Hiếu Trong Đạo Phật...
330
15. Kinh Khúc Gỗ Trôi Sô...
345
16. Kinh Phước Đức...
339
17. Lỗi Lầm Và Những Phư...
318
18. Lục Đạo Luân Hồi...
339
19. Một Đời Người Một Vì...
327
20. Năm Thân Nói Chuyện ...
324
21. Những Điều Hạnh Phúc...
322
22. Những Nội Quy Ngày T...
317
23. Tại Sao Chúng Ta Khổ...
297
24. Tu Là Nguồn An Lạc H...
334
25. Tu Qua Cách Thức Chă...
327
26. Tứ Trọng Ân...
325
27. Thân Người Khó Được ...
317
28. Thứ tài Sản Không Ba...
333
29. Xuân Di lặc...
342
30. Ý Nghĩa Phật Đản...
436
31. Tu Thiền...
369
32. Năm Đức Tính Của Con...
374
33. Ân Đức Cha Mẹ ...
314
34. Tu Qua Cách Cày Ruộn...
272
35. Tu Qua Cách Cày Ruộn...
273
36. Cạm Bẫy Làm Khổ Ngườ...
270
37. Những Điều Trọng Yếu...
279
38. Hạnh Con Chó Trong Đ...
248
39. Không có gì tồn tại ...
181
40. Tám Pháp Làm Lợi Ích...
184
41. Vì Ai Mà Tạo Tội Thì...
181
42. Chủ đề THÍNH PHÁP - ...
172
43. Chủ đề : Tất Cả Việc...
175
44. Chủ đề: Ba Thứ Không...
160
45. Chủ đề: BÁT ĐẠI NHÂN...
181
46. 10 Điều Đưa Đến Cõi ...
162
47. Chủ đề: Lễ Phật Có 5...
168
48. Đề tài PHẬT và THÁNH...
174
49. Đề Tài LÀM VỢ CÓ BỐN...
160
50. Đề Tài: Nên Bố Thí N...
162
51. Chủ đề: Oai Nghi Khấ...
177
52. Đề tài: ĐỨC PHẬT THÍ...
151
53. Đề tài: BA THỨ LỬA -...
163
54. Đề tài: Biết Ơn Và Đ...
138
55. Đề tài : Thiện Tri T...
170
56. Kinh PHÂN BIỆT - TT ...
161
57. Đề tài: Xuân Miên Vi...
175
58. Đề tài: Ba Phước Ngh...
161
59. Đề tài: Khổ Vui - TT...
160
60. Chủ đề: Vô Minh - TT...
165
61. Đề tài KIÊU MẠN - TT...
151
62. Đề tài: Hạnh Phúc Ch...
163
63. Chủ đề Hạnh Phúc Nơi...
139
64. Ai Cho Ta Hạnh Phúc ...
58
65. Tu Là Nhìn Lại Chính...
69
66. Đề Tài- Ba Việc Cần...
58
67. Đề tài- NHỚ 4 ƠN NẶN...
54
68. Kinh Tự Quán Tâm...
74
69. Chủ đề Tâm Đức Trụ T...
54
70. Chủ đề Hiếu Của Đạo ...
52
71. Chủ đề- KINH VUA ƯU ...
52
72. Đề tài- XẢ CÁI...
53
73. Phật Nói Kinh 8 Nạn ...
48
74. Tu Là Nhìn Lại Chính...
47
75. Chủ đề- Pháp Tu Của ...
47
Thuộc album: TT Thích Minh Đạo
1867 lượt nghe 17319 lượt tải