Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Thiền Tam Muội 01...
491
2. Thiền Tam Muội 02...
397
3. Thiền Tam Muội 03...
398
4. Thiền Tam Muội 05...
361
5. Thiền Tam Muội 06...
365
6. Thiền Tam Muội 07...
376
7. Thiền Tam Muội 08...
389
8. Thiền Tam Muội 09...
409
9. Thiền Tam Muội 10...
383
10. Thiền Tam Muội 04...
430
Thuộc album: Thiền Tam Muội
1931 lượt nghe 3999 lượt tải