Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Phật Học Danh Số 1 -...
230
2. Phật Học Danh Số 2 -...
222
3. Phật Học Danh Số 3 -...
186
4. Phật Học Danh Số 4 -...
185
5. Phật Học Danh Số 5 -...
185
6. Phật Học Danh Số 6 -...
186
7. Phật Học Danh Số 7 -...
187
8. Phật Học Danh Số 8 -...
199
9. Phật Học Danh Số 9 -...
180
10. Phật Học Danh Số 10 ...
165
11. Phật Học Danh Số 11 ...
178
12. Phật Học Danh Số Bài...
174
13. Phật Học Danh Số 13 ...
169
14. Phật Học Danh Số 14 ...
178
15. Phật Học Danh Số 15 ...
184
Thuộc album: Phật Học Danh Số
1216 lượt nghe 2808 lượt tải