Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Phật Học Danh Số 1 -...
220
2. Phật Học Danh Số 2 -...
228
3. Phật Học Danh Số 3 -...
200
4. Phật Học Danh Số 4 -...
193
5. Phật Học Danh Số 5 -...
191
6. Phật Học Danh Số 6 -...
198
7. Phật Học Danh Số 7 -...
194
8. Phật Học Danh Số 8 -...
200
9. Phật Học Danh Số 9 -...
197
10. Phật Học Danh Số 10 ...
188
11. Phật Học Danh Số 11 ...
186
12. Phật Học Danh Số Bài...
186
13. Phật Học Danh Số 13 ...
175
14. Phật Học Danh Số 14 ...
192
15. Phật Học Danh Số 15 ...
182
Thuộc album: Phật Học Danh Số
642 lượt nghe 2930 lượt tải