Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Đại cương thiền học...
401
2. Thiền và lợi ích của...
325
3. Về công việc...
309
4. Kinh Thân Hành Niệm...
294
5. Các loại thiền...
311
6. Minh sát tuệ...
317
7. Ngũ đình tâm quán...
318
8. Tứ vô lượng tâm...
338
9. Lục diệu pháp môn...
398
10. Tâm quán...
369
Thuộc album: Đại cương thiền học PG
2148 lượt nghe 3380 lượt tải

Đại cương thiền học PG