Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Di Giáo Giới Lu...
170
2. Kinh Di Giáo Giới Lu...
168
3. Kinh Di Giáo Chế Tâm...
164
4. Kinh Di Giáo Ăn Uống...
158
5. Kinh Di Giáo - Đừng ...
147
6. Kinh Di Giáo - Phần ...
139
7. Kinh Di Giáo - Phần ...
139
8. Kinh Di Giáo - Phần ...
134
9. Kinh Di Giáo - Phần ...
145
10. Kinh Di Giáo - Phần ...
145
11. Kinh Di Giáo - Phần ...
155
12. Kinh Di Giáo - Phần ...
137
13. Kinh Di Giáo - Phần ...
131
14. Kinh Di Giáo - Phần ...
125
15. Kinh Di Giáo - Phần ...
135
16. Kinh Di Giáo Phần 16...
124
17. Kinh Di Giáo Phần 17...
126
18. Kinh Di Giáo Phần 18...
123
19. Kinh Di Giáo Phần 19...
125
Thuộc album: Kinh Di Giáo
543 lượt nghe 2690 lượt tải