Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Di Giáo - Phần ...
161
2. Kinh Di Giáo - Phần ...
161
3. Kinh Di Giáo - Phần ...
154
4. Kinh Di Giáo - Phần ...
158
5. KInh Di Giáo - Phần ...
175
6. Kinh Di Giáo Phần 6 ...
173
7. Kinh Di Giáo Phần 7 ...
172
8. Kinh Di Giáo Phần 8 ...
171
9. Kinh Di Giáo Phần 9 ...
175
10. Kinh Di Giáo Phần 10...
155
11. Kinh Di Giáo Phần 11...
163
12. Kinh Di Giáo Phần 12...
173
13. Kinh Di Giáo Phần 13...
176
14. Kinh Di Giáo Phần 14...
168
15. Kinh Di Giáo Phần 15...
172
16. Kinh Di Giáo Phần 16...
180
17. Kinh Di Giáo Phần 17...
192
18. Kinh Di Giáo Phần 18...
177
19. Kinh Di Giáo Phần 19...
173
Thuộc album: Kinh Di Giáo
486 lượt nghe 3229 lượt tải