Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Di Giáo Giới Lu...
103
2. Kinh Di Giáo Giới Lu...
97
3. Kinh Di Giáo Chế Tâm...
94
4. Kinh Di Giáo Ăn Uống...
90
5. Kinh Di Giáo - Đừng ...
74
6. Kinh Di Giáo - Phần ...
68
7. Kinh Di Giáo - Phần ...
70
8. Kinh Di Giáo - Phần ...
65
9. Kinh Di Giáo - Phần ...
72
10. Kinh Di Giáo - Phần ...
72
11. Kinh Di Giáo - Phần ...
77
12. Kinh Di Giáo - Phần ...
67
13. Kinh Di Giáo - Phần ...
60
14. Kinh Di Giáo - Phần ...
55
15. Kinh Di Giáo - Phần ...
63
16. Kinh Di Giáo Phần 16...
54
17. Kinh Di Giáo Phần 17...
54
18. Kinh Di Giáo Phần 18...
52
19. Kinh Di Giáo Phần 19...
53
Thuộc album: Kinh Di Giáo
309 lượt nghe 1340 lượt tải