Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Nguyên Do Pháp Chỉ Q...
163
2. Duyên Khởi Chánh Tôn...
127
3. Thiện Tri Thức ...
143
4. Trách Dục...
139
5. Xả Cái ...
160
6. Điều Hoà ...
144
7. Điều Tâm - Hành Phươ...
132
8. Chánh Tu...
140
9. Tu Quán...
141
10. Trải Duyên Tu Chỉ Qu...
136
11. Tướng Thiện Căn Khai...
136
12. Tướng Thiện Căn Khai...
127
13. Hiểu Rõ Tướng Thiện ...
132
14. Tướng Thiện Căn Khai...
138
15. Niệm Phật Tam Muội (...
144
16. Hiểu Biết Ma Sự ...
115
17. Hiểu Biết Ma Sự (tiế...
116
18. Chứng Quả ...
125
19. Chứng Quả (tiếp theo...
123
Thuộc album: Toạ Thiền Chỉ Quán (Mới 2020)
549 lượt nghe 2581 lượt tải