Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Pháp Cú - Phần ...
7
2. Kinh Pháp Cú - Phần ...
8
3. Kinh Pháp Cú - Phần ...
7
4. Kinh Pháp Cú - Phần ...
9
5. Kinh Pháp Cú - Phần ...
7
6. Kinh Pháp Cú - Phần ...
7
7. Kinh Pháp Cú - Phần ...
10
8. Kinh Pháp Cú - Phần ...
8
9. Kinh Pháp Cú - Phần ...
7
10. Kinh Pháp Cú - Phần ...
8
11. Kinh Pháp Cú - Phần ...
8
12. Kinh Pháp Cú - Phần ...
7
Thuộc album: Kinh Pháp Cú Thí Dụ
36 lượt nghe 93 lượt tải