Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Nguyên Do Pháp Chỉ Q...
92
2. Duyên Khởi Chánh Tôn...
62
3. Thiện Tri Thức ...
70
4. Trách Dục...
69
5. Xả Cái ...
89
6. Điều Hoà ...
73
7. Điều Tâm - Hành Phươ...
59
8. Chánh Tu...
59
9. Tu Quán...
67
10. Trải Duyên Tu Chỉ Qu...
58
11. Tướng Thiện Căn Khai...
54
12. Tướng Thiện Căn Khai...
56
13. Hiểu Rõ Tướng Thiện ...
53
14. Tướng Thiện Căn Khai...
58
15. Niệm Phật Tam Muội (...
52
16. Hiểu Biết Ma Sự ...
46
17. Hiểu Biết Ma Sự (tiế...
49
18. Chứng Quả ...
50
19. Chứng Quả (tiếp theo...
52
Thuộc album: Toạ Thiền Chỉ Quán (Mới 2020)
311 lượt nghe 1168 lượt tải