Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Thập Thiện - Ph...
175
2. Kinh Thập Thiện - Ph...
154
3. Kinh Thập Thiện - Ph...
176
4. Kinh Thập Thiện - Ph...
198
5. Kinh Thập Thiện - Ph...
185
6. Kinh Thập Thiện - Ph...
171
7. Kinh Thập Thiện - Ph...
173
8. Kinh Thập Thiện - Ph...
183
9. Kinh Thập Thiện - Ph...
154
10. Kinh Thập Thiện - Ph...
154
11. Kinh Thập Thiện - Ph...
167
12. Kinh Thập Thiện Phần...
172
13. Kinh Thập Thiện - Ph...
177
14. Kinh Thập Thiện - Ph...
155
15. Kinh Thập Thiện - Ph...
151
16. Kinh Thập Thiện - Ph...
147
17. Kinh Thập Thiện - Ph...
149
Thuộc album: Kinh Thập Thiện
495 lượt nghe 2841 lượt tải