Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
213
2. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
216
3. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
216
4. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
212
5. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
178
6. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
166
7. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
178
8. Đề tài: Kinh Tứ Thập...
166
9. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
180
10. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
209
11. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
179
12. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
195
13. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
185
14. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
177
15. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
184
16. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
173
17. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
186
18. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
174
19. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
186
20. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
163
Thuộc album: Kinh Tứ Thập Nhị Chương
578 lượt nghe 3736 lượt tải