Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Khuyến Phát Bồ Đề Tâ...
208
2. Khuyến Phát Bồ Đề Tâ...
200
3. Khuyến Phát Bồ Đề Tâ...
216
4. Khuyến Phát Bồ Đề Tâ...
143
5. Khuyến Phát Bồ Đề Tâ...
139
6. Khuyến Phát Bồ Đề Tâ...
138
7. Khuyến Phát Bồ Đề Tâ...
137
8. Khuyến Phát Bồ Đề Tâ...
136
9. Khuyến Phát Bồ Đề Tâ...
135
10. Khuyến Phát Bồ Đề Tâ...
136
11. Khuyến Phát Bồ Đề Tâ...
132
12. Khuyến Phát Bồ Đề Tâ...
61
13. Khuyến Phát Bồ Đề Tâ...
52
14. Khuyến Phát Bồ Đề Tâ...
59
15. Khuyến Phát Bồ Đề Tâ...
59
Thuộc album: Khuyến Phát Bồ Đề Tâm
521 lượt nghe 1951 lượt tải