Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phần 50 (Câu 123-125) - Chia sẻ: Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

177 xem

TU LÀ NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH - Chia sẻ: Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

182 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phần 49 (Câu 119-122) - Chia sẻ: Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

185 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phần 48 (Câu 116-118) - Chia sẻ: Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

180 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phần 47 (Câu 114-115) - Chia sẻ: Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

194 xem

Đề tài: XẢ CÁI - Thượng toạ THÍCH MINH ĐẠO chia sẻ tại : Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam - Cần Thơ

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

420 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phần 46 (Câu 113) - Chia sẻ: Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

387 xem

Chủ đề: KINH VUA ƯU ĐIỀN - Thượng toạ Thích Minh Đạo chia sẻ tại Thiền Viện Tuệ Quang - Thủ Đức

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

462 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phần 45 (Câu 110 - 112) - Chia sẻ: Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

437 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phần 44 (Câu 108 - 109) - Chia sẻ: Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

468 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phần 43 (Câu 104 - 107) - Chia sẻ: Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

506 xem

Chủ đề HIẾU CỦA ĐẠO PHẬT - Chia sẻ: Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

536 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phần 42 (Câu 100 - 103) - Chia sẻ: Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

487 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 41( Câu 97-99) - Chia sẻ: Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

782 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 40( Câu 95-96) - Chia sẻ: Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

696 xem