Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2016 nhằm ngày 21/09/Bính Thân tại chùa Hội An – TT Vũng Liêm – Vĩnh Long đã diễn ra khóa tu gieo duyên 3 ngày dành cho Phật tử muốn học hạnh người xuất gia nơi đạo giải thoát.

STT 9950 FILEminimizer

Khóa tu gieo duyên “hạnh người xuất gia” hướng cho quý vị Phật tử tín tâm với Phật pháp, chưa đủ duyên để “cắt ái từ sở thân” gieo những hạt giống lành với cửa Phật (cửa giải thoát). Mặc dù khóa tu chỉ diễn ra trong 3 ngày nhưng lắng đọng lại với người Phật tử đầy những thăng trầm của cảm xúc về khóa tu. Được tự mình trải nghiệm thực tế những oai nghi, tế hạnh, ăn ở sinh hoạt,… của một vị tu sĩ Phật giáo, bậc thầy mô phạm.

STT 9951 FILEminimizer

Tại khóa tu gieo duyên lần này có TT Thích Minh Đạo – UV Ban Hoằng Pháp TƯ – Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh Vĩnh Long đã về tại chùa Hội An hướng dẫn quý Phật tử những phương pháp hành thiền và các pháp điều hòa thân, tâm trong sinh hoạt tu tập dễ phát căn lành.

Qua tác phẩm “Tọa Thiền Chỉ Quán” của Thiền Sư Trí Khải do HT Thích Thanh Từ việt dịch, chúng ta biết được cần khéo điều năm việc khiến được hòa thích thì chánh định dễ sanh. Năm việc đó là: sự ăn uống, ngủ nghỉ, thân, hơi thở và tâm.

STT 9947 FILEminimizer

STT 9956 FILEminimizer

  1. Điều hòa sự ăn uống: cốt để nuôi thân, tiến tu đạo nghiệp. Nếu hành giả ăn quá nhiều hoặc quá ít đều không được định, tâm ý bế tắc, lạo lự xao động, không vững, cũng cần nên tránh ăn những vật trọc uế khiến tâm thức hôn mê. Cho nên hành giả cần dè dặt tránh những điều này.
  2. Điều hòa sự ngủ nghỉ: ngủ là bị vô minh che đậy, không nên ngủ nhiều. Nếu ngủ nhiều quá, bỏ bê sự tu hành, mất hết những công phu, khiến tâm ám muội,  tan mất căn lành. Phải giác ngộ lý vô thường, điều phục sự ngủ nghỉ để tinh thần trong sáng, tâm niệm minh tịnh. Được thế mới có thể gá tâm nơi thánh cảnh, chánh định hiện tiền.
  3. Điều thân: muốn nhập được chánh định hành giả phải áp dụng phương pháp điều thân. Khi ở ngoài định mọi hành động đều phải thư thả, nhẹ nhàng tránh để bị tâm tán loạn bứt rứt.
  4. Điều hơi thở: hơi thở có 4 https://www.viagrasansordonnancefr.com/achat-viagra-belgique-montpellier/ tướng: tướng phong, tướng suyễn, tướng khí, tướng tức.  Chỉ có tướng tức mới an định được, nên muốn điều hòa cần phải y ba pháp:
                 1.
    Chuyên tưởng tâm ở tại rún.

        2.  Buông thả thân thể một cách tự tại.

        3.  Tưởng khắp lỗ chân lông hơi thở ra vào thông đồng không ngăn ngại.

STT 9953 FILEminimizer

STT 9955 FILEminimizer

STT 9949 FILEminimizer

    5. Điều tâm: có 3 cách: nhập, trụ, xuất. Ba việc này không nhất định trước sau, tùy cái nào không điều hòa sửa cho được điều hòa, khiến thời gian ngồi, thân, hơi thở và tâm, ba cái đều điều hòa thích ứng, không để trái nhau, dung hòa không hai. như bài kệ:

Tiến dừng có viagra barata madrid thứ tự,
Thô tế không trái nhau,
Ví như khéo tập ngựa,
Tùy ý muốn đứng đi.

 

 Tin, ảnh: TV Sơn Thắng

1153 Lượt xem

Tin và ảnh: Super User

Các tin có liên quan

Sự kiện sắp tới
Video Nổi bật
Nghe nhạc phật
Thống kê

Tổng lượng truy cập : 780.214 Truy cập

Đang trực tuyến : 1 Phật tử

Tổng số thành viên : 2 Thành viên

Tổng số video : 324 Video

Tổng số audio : 319 Bài audio

Tổng số lượt xem video : 1.240.517 Lượt xem

Tổng số lượt nghe nhạc : 44.273 Lượt nghe

Tổng số lượt tải nhạc : 63.546 Lượt tải

Tổng số lượt tải video : 69.318 Lượt tải